Kolesterol information

På den här sidan ska jag försöka svara på vad kolesterol egentligen är och vad som är den bakomliggande orsaken till ett högt kolesterolvärde.

2020-12-13: Vi har laggt till nya resurser och källor, uppdaterar gammalt material och gjort tilllägg till befintliga kommentarer. Redaktionen.

Ny satsning från Nyköpings sjukvård för att hitta svenskar med förhöjt LDL-kolesterol (kraftig ärftlig höjning) har lett till goda resultat (Peter Benedek).

För det första och för att börja från början så är kolesterol helt enkelt ett fettämne. Kolesterol är alltså fett. Denna speciella typ av fett tillverkas i levern och behövs för att kroppen ska fungera på ett optimalt sätt. Det betyder alltså att kolesterol i sig är farligt utan det är först när nivåerna av dessa fettämnen blir ohälsosamt höga som det blir farligt.

kolsterol
Kolesterolmolekyl.

Kolesterolet i kroppen finns i alla kroppens celler och transporters till kroppens celler (från levern där det alltså tillverkas) via blodet.

I modern tid har nivåerna av kolesterol hos den västerländska befolkningen stadigt ökat. Höga kolesterolvärden går i princip alltid hand i hand med ökad övervikt och fetma. Ett av världen fetaste land är USA. USA räknas som det land med högst snittvärden av kolesterol hos vuxna (i hela världen). Läkare har även pekat på en alarmerande ökningen av förhöjda kolesterolvärden hos unga vuxna, tonåringar och till och med barn.

Enligt undersökningar de senaste åren från hälsomyndigheterna i USA har närmare 10 procent av alla barn landet förhöjda kolesterolvärden.

Det är inte bara i USA denna hälsovådliga trend har visat sig, utan i princip alla länder har en liknande utveckling på detta område, så även Sverige.

Kolsterol – en översikt

I den här texten ska jag skriva lite om riskerna med högt kolesterolvärde samt vad orsakerna till detta kan vara. Vi ska också titta närmare på hur sjukvården kan diagnoserna denna riskfaktor samt vad symptomen är på höga kolsterolvärden. Slutligen ska vi titta lite på vad det finns för behandlingsalternativ när kolesterolvärden är alltför höga och måste sänkas. Antingen genom medicinering, livsstilsförändringar eller genom kosttillskott (t.ex. omega-3).

Olika typer av kolesterol

Det finns inte bara en typ av kolesterol utan flera. Det tre vanligaste som sjukvården brukar kontrollera heter

  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider

LDL är vad som brukar kallas det onda kolesterolet. LDL behövs för att kroppen skall kunna transportera kolesterol från levern (där den produceras) till kroppen celler (där den används). Producerar kroppen mer LDL kolesterol än vad som finns behov av finns risken att denna typ av kolesterol börjar ansamlas i blodkärlen vilket i sin tur så småningom kan leda till en blodpropp eller stroke. För höga värden av LDL kolesterol ger alltså en signifikant ökad risk att drabbas av olika hjärt- kärlsjukdomar.

smör
Smör innehåller mycket mättat fett som allmänt anses bidra till förhöjda värden av det onda kolsterolet (LDL).

HDL är den andra typen av kolesterol som brukar kallas för det goda kolesterolet. Anledning är att forskare anser att HDL kolesterol istället för att öka risken för hjärt- kärlsjukdomar faktiskt minskar din eller till och med förhindrar vissa typer av hjärt- kärlsjukdomar. HDL behövs för att kroppen skall kunna transportera kolesterol från cellerna tillbaks till levern (där till exempel kan brytas ner till andra ämnen).

Triglycerider och MCT-olja

Triglycerider är en vanlig form av fett, faktiskt den vanligaste formen av fett i kroppen (och även i vår mat), finns i olika former bland annat medellångkedjiga triglycerider så kallade MCT-olja. Triglycerider till sammans med andra kolesteroler bildar så kallade blodfetter. Triglycerider i kroppen (och i blodet) kommer antingen från maten vi äter eller tillverkas av kroppen själv genom ombildning av olika komplexa sockerarter. När vi äter mer än vi behöver uppstår det ett kaloriöverskott. Detta överskott konverteras till triglycerider och lagras i våra fettceller. Kroppen kan vid ett senare tillfälle med energi underskott frigöra de i fettcellerna bundna triglycerider och förvandla dessa till energi. En speciell typ av triglycerid som har uppmärksammats i media under den senaste åren är MCT-olja (eng. Medium-chain triglycerides), har bland annat framhävts som en huvudingrediens i bulletproof coffee (smörkaffe red. anm.) [https://www.mctolja.se/, https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-chain_triglyceride].

MCT-olja är en form av triglycerid (medellångkedjig).

Vilka kolesterolvärden är normala?

Forskare har på olika sätt kommit fram till vilka nivåer som är hälsosamma och vilka nivåer som är direkt farliga. Det finns ingen världsomfattande standard för detta utan de exakta nivåerna kan skilja sig något åt mellan olika länder. I stor är det dock relativt likvärdiga.

Hälsosamma nivåer räknas då man har ett kolesterolvärde på under 5mmol per liter.

Ohälsosamma nivåer delas in i tre huvudgrupper, låg förhöjning, måttlig förhöjning samt mycket hög förhöjning. Dessa nivåer är för låg förhöjning mellan 5 och 6,5mmol per liter, för måttlig förhöjning mellan 6,5 och 7,8mmol per liter samt för mycket hög förhöjning 7,8mmol per liter och över.

Risker med höga kolesterolvärden

Personer som har ohälsosamt höga värden av kolesterol har en förhöjd risk att drabbas av vissa specifika sjukdomar. Speciellt ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar.

Detta kan till exempel vara hjärtinfarkt, hjärtattack, stroke och kärlkramp för att nämna ett par av de vanligaste.

Orsaken till ovanstående sjukdomar är i samtliga fall vad som för kallades för åderförkalkning och numera benämns som åderförfettning. Alltså avlagringar (så kallat plack) av fett (kolesterol) på blodkärlens innerväggar. Dessa avlagringar kan sig självt hindar ett adekvat blodflöde eller så kan de lossna, sätta sig på tvären och därmed stoppa ett adekvat blodflöda. Stoppas blodet så stoppas i sin tur den livsviktiga syretillförseln till kroppens muskler. Utan syre dör kroppens celler (muskler) med mycket allvarliga följder för den drabbade.

Mer information:

Symptom

Att identifiera höga värden av kolesterol är inget som kan göras via en okulärbesiktning av vare sig patient eller läkare. Det betyder alltså att det inte finns några speciella symptom som kan observeras utan provtagning. För att fastlägga patienten kolesterolvärden behövs ett blodprov.

Har de förhöjda kolesterolvärden redan orsakat åderförfettning av signifikant grad kan i vissa fall patienten uppvisa symptom på där av orsakade hjärt- och kärlsjukdomar.

Orsaker till höga kolesterolvärden

Osakerna till höga värden av kolesterol kan härledas till två huvudgrupper var av den första gruppen är av livsstil orsakade, den andra gruppen är av medicinskt orsakade.

Livsstils orsaker

Maten vi äter påverkar naturligtvis kroppen på olika sätt, detta gäller även i storgrad nivåerna av kolesterol i blodet, det så kallade blodfetterna. En vanlig missuppfattning är att mat som innehåller höga nivåer av kolesterol negativt påverkar (höjer) kroppens nivåer av kolesterol. På senare tid har forskare dock påvisat att det inte finns något samband mellan kroppens nivåer av kolesterol och nivåerna av kolesterol i maten som äts. Tidigare varnades det till exempel för att äta ägg, ägg innehåller nämligen höga halter av just kolesterol. Dessa rön har alltså numera omvärderats.

ägg
Ägg ansågs tidigare bidra till förhöjda kolesterolvärden, numera är detta dock omstritt och allmänt anses ägg ej längre vara farligt att förtära (med tanke på kolesterolvärdena).

Under ett par år var det direkt livsfarligt att äta ägg. Docent Wridén hade med egna försök på råttor visat att ägg var skadligt. Råttorn som tvingades äta trettio ägg om dagen eller mer mådde inte alls bra. En råtta dog. (Den tog livet av sig genom att hänga sig i svansen när den såg docent Wridén komma gående i laboratoriet med ytterligare en stor korg ägg.) Något år senare befanns ägg vara ofarligt, om man bara skalade dem först.

Mättade fetter anser däremot allmänt påverkar halterna av kolesterol i blodet. Ett allt för högt intag av mat med mycket mättade fetter kan därför ge höga kolesterolvärden. Exempel på mat som innehåller mycket mättat fett är bland annat rött kött (fett), späck, kakor och grädde.

mattat-fett
Grädde innehåller relativt mycket mättat fett vilket allmänt anses bidra till förhöjda värden av kolesterol.

Motion och en aktiv livsstil spelar också stor roll vad det gäller kolesterolvärden. En person som ligger på soffan mest hela dagarna och har ett stilla sittande jobb har generellt sätt signifikant högre värden av det onda (HDL) kolesterolet än aktiva personer som regelbundet motionerar.

Motion och aktivitet är också nära kopplat till övervikt och fetma. Personer som lider av övervikt och fetma har i större utsträckning högre nivåer av HDL-kolesterol och lägre nivåer av LDL-kolesterol.

Rökning är ytterligare en faktor som påverkar nivåerna av kolesterol. Forskning har visat att rökning negativt kan påverka kroppen och ge högre kolesterolvärden (jämfört med vid icke-rökning). Alkoholkonsumtion kan också påverka nivåerna av kolesterol negativt (alltså ge högre värden).

Medicinska orsaker

Vissa typer av sjukdomar kan (oberoende av livsstilfaktorer) ge högre kolesterolvärden. Exempel på dessa sjukdomar är:

  • diabetes
  • högt blodtryck
  • vissa typer av leversjukdomar
  • vissa typer av njursjukdomar

Omega-3 från krillolja och fiskolja sänker kolesterolvärdet

Forskning har visat att ett ökat intag av omega-3 från krillolja eller fiskolja kan ge sänkta kolesterolvärden.

Omega-3 är långkedjiga fettsyror som finns i framför allt i djurriket. Denna typ av fett är ett så kallat fleromättat fett, var av det viktigaste är, som just nämnts, omega-3 och din kanske mindre kända kusinen omega-6. Till exempel i fet fisk (fiskolja från fisk) och skaldjur (kriloljal från krill), i mindre mängd även i mager fisk. Omega -3 finns dock även i livsmedel från djurriken, men forskningen visar att denna typ av omega-3 antagligen är mindre effektiv när det gäller att sänka värden av kolesterol. Största koncentrationen finns i feta livsmedel från djurriket.

Forsking har visat att till exempel rapsolja (som innehåller Omega-3) kan ge en kolesterolsänkande effekt
Forsking har visat att till exempel rapsolja (som innehåller Omega-3) kan ge en kolesterolsänkande effekt

Effekten av ett ökat intag av dessa typer av fettsyror har två effekter. Dels så sänks nivåerna av LDL, alltså det onda kolesterolet. Dels så höjs nivåerna av HDL, alltså det goda kolesterolet. Värdet av totalkolesterol blir alltså bättre.

I övrigt så påverkar denna typ av fett kroppen på olika sätt.

krillolja
Krillolja innehåller stora mängder lätt absorberad omega 3.

Utöver att vara kolesterolsänkande finns flera andra hälsofördelar dokumenterade. Detta kopplat till att ingen har kunnat visa på några allvarliga eller ens lindra biverkningar gör omega-3 till ett kosttillskott, t.ex. fiskolja, fiskleverolja eller krillolja, som kan rekommenderas utan allt för stor eftertanke. Popularitet har ökat under senare delen av 2000-talet, och det finns ett flertal olika tillverkar av dessa kosttillskott. Främsta formen av kosttillskott med omega-3 är antagligen fiskolja, krillolja samt fiskleverolja. Andra former är krillolja, sälolja och linfröolja. Efter som omega-3 främst finns att finna i djurriket är alternativet för vegetarianer och veganer begränsat till framför allt linfröolja och algprodukter. Fisk (fiskolja) och skaldjursallergiker (krillolja) bör se upp och välja ett vegetariskt alternativ.

Referenser:

Alfred Lundin M.D, Ph.D., skriver och forskar kring hälsoeffekter av omega 3. Huvudsakliga forskningsområden är kliniska studier av miljögifter olika typer av krillolja och fiskolja. Samt utvärdering av hälsoeffekter av omega 3-fettsyror. Alfred Lundin, Edeby 29, 610 53 ENSTABERGA, (0158-2298382), web.

Specifika exempel på vegetariska typer av omega-3 är olika typer av alger som innehåller både DHA och EPA. Matfetter av olika typer framförallt gjorda på raps (rapsolja). Det kanske vanligast omega-3 tillskottet i hälsohandeln kommer från lin, mer specifikt från linfröolja.

Mindre mängder omega-3 finns och i valnötter och i vissa andra nötter.

Diverse

Zack föddes den andra januari efter två vita schäfer föräldrar. Hans mamma är en väldigt social och öppen tik som parades med en arbetsam herre. Då stamtavlan var mycket intressant och jag hade en bra fodervärd som ställde upp, tvekade jag inte utan chansade på en valp, och hitentills har jag verkligen inte ångrat det.

Om Zack

Då Zack är född efter två oreggade schäfrar, betydde det att han fick mönstras när han hade åldern inne. Så det var väldigt nervöst den 11 juli 2008, när vi for upp till Tvååker för att träffa Benny Blid och Nils Molin. Men nervositeten tog snabbt slut när man fick ett ja =)
Zack är en väldigt lugn herre. Påminner mycket om tjuren ferdinand.

Han är väldigt social, och kelsjuk, har ett bra bett och en tydlig av/på knapp. Ställer upp på allt med en enorm glädje.

  • Zack är långhårig, bra pigmenterad, och något gul i pälsen.
  • Zack finns tillgänglig för avel.
  • Zack bor med en katt och tre barn i familjen.

P1050803

Om Jessy

Efter att ha blivit stoppad av en vulkan, nära nog en pilotstrrejk, så är hon nu äntligen här i Sverige hos mig. Direkt hon mötte mina andra två så blidde hon en i flocken, inga tvivel om det.

Jessy kommer från Australien och det märks att djurlivet inte är detsamma där som här. Kråkor, skator och igelkottar är djur som är väldigt intressanta för henne. Enormt nyfiken ska hon undersöka allt som är nytt. I början var hon lite försiktigare men nu börjar hon visa sitt rätta ja igen. Hon är väldigt lättlärd och enormt lätt att ha att göra med.

Vi har åkt buss och tåg utan problem. Kopplar av direkt och lägger sig till ro, låter sig inte påverkas av varken andra djur eller människor.

Tusen tack Ange för min lilla stjärna

Behandling av höga kolesterolvärden

Behandling kan liksom orsakerna delas in i två huvudgrupper. Dels livsstilsförändringar och dels behandling med olika typer av läkemedel.

Livsstil förändring så som bättre mat och mer motion kan signifikant påverka nivåerna av kolesterol i blodet och är synnerliggen effektiva. Detta bygger såklart på att patienten följer råden och är villig att göra ändring i sina matvanor och att motionsvanor. Något som kanske inta alltid är så lätt som det låter. Detta typ av behandling är vad man alltid i första hand strävar efter, endast om denna typ av behandling ej ger en önskade effekten så kan man överväga att sätta in någon form av läkemedel för att få ner det skadligt höga nivårena av kolesterol till mer hälsosamma nivåer.

becel
Becel proactive är ett vegetabiliskt matfett med tillförda växtsteroler – enligt deras egen reklam ska konsumtion av becel sänka kolesterolvärdet.

Frågor angående denna sida kan skicka till oss; kontaktuppgifter här.

Det finns flera olika typer av läkemedel för behandling av höga kolsterolvärden. Den största gruppen av läkemedel kallas för statiner. Av statinerna är några av de vanligaste läkemedlen simvastatin, atorvastatin, lovastatin och rosuvastatin. Dessa typer av läkemedel kallas också för HMG-CoA reduktashämmare och tillhör världen mest sålda läkemedel idag. Jag behöver väl knappast påpeka att för att vara ett av världen mest sålda läkemedel så betyder det också att höga nivåer av kolesterol är en av världen vanligaste ”sjukdomar”.

Referenser: