Kolesterol information

PÄ den hÀr sidan ska jag försöka svara pÄ vad kolesterol egentligen Àr och vad som Àr den bakomliggande orsaken till ett högt kolesterolvÀrde.

2020-12-13: Vi har laggt till nya resurser och kÀllor, uppdaterar gammalt material och gjort tilllÀgg till befintliga kommentarer. Redaktionen.

Ny satsning frÄn Nyköpings sjukvÄrd för att hitta svenskar med förhöjt LDL-kolesterol (kraftig Àrftlig höjning) har lett till goda resultat (Peter Benedek).

För det första och för att börja frÄn början sÄ Àr kolesterol helt enkelt ett fettÀmne. Kolesterol Àr alltsÄ fett. Denna speciella typ av fett tillverkas i levern och behövs för att kroppen ska fungera pÄ ett optimalt sÀtt. Det betyder alltsÄ att kolesterol i sig Àr farligt utan det Àr först nÀr nivÄerna av dessa fettÀmnen blir ohÀlsosamt höga som det blir farligt.

kolsterol
Kolesterolmolekyl.

Kolesterolet i kroppen finns i alla kroppens celler och transporters till kroppens celler (frÄn levern dÀr det alltsÄ tillverkas) via blodet.

I modern tid har nivÄerna av kolesterol hos den vÀsterlÀndska befolkningen stadigt ökat. Höga kolesterolvÀrden gÄr i princip alltid hand i hand med ökad övervikt och fetma. Ett av vÀrlden fetaste land Àr USA. USA rÀknas som det land med högst snittvÀrden av kolesterol hos vuxna (i hela vÀrlden). LÀkare har Àven pekat pÄ en alarmerande ökningen av förhöjda kolesterolvÀrden hos unga vuxna, tonÄringar och till och med barn.

Enligt undersökningar de senaste Ären frÄn hÀlsomyndigheterna i USA har nÀrmare 10 procent av alla barn landet förhöjda kolesterolvÀrden.

Det Àr inte bara i USA denna hÀlsovÄdliga trend har visat sig, utan i princip alla lÀnder har en liknande utveckling pÄ detta omrÄde, sÄ Àven Sverige.

Kolsterol – en översikt

I den hÀr texten ska jag skriva lite om riskerna med högt kolesterolvÀrde samt vad orsakerna till detta kan vara. Vi ska ocksÄ titta nÀrmare pÄ hur sjukvÄrden kan diagnoserna denna riskfaktor samt vad symptomen Àr pÄ höga kolsterolvÀrden. Slutligen ska vi titta lite pÄ vad det finns för behandlingsalternativ nÀr kolesterolvÀrden Àr alltför höga och mÄste sÀnkas. Antingen genom medicinering, livsstilsförÀndringar eller genom kosttillskott (t.ex. omega-3).

Olika typer av kolesterol

Det finns inte bara en typ av kolesterol utan flera. Det tre vanligaste som sjukvÄrden brukar kontrollera heter

  • LDL
  • HDL
  • Triglycerider

LDL Àr vad som brukar kallas det onda kolesterolet. LDL behövs för att kroppen skall kunna transportera kolesterol frÄn levern (dÀr den produceras) till kroppen celler (dÀr den anvÀnds). Producerar kroppen mer LDL kolesterol Àn vad som finns behov av finns risken att denna typ av kolesterol börjar ansamlas i blodkÀrlen vilket i sin tur sÄ smÄningom kan leda till en blodpropp eller stroke. För höga vÀrden av LDL kolesterol ger alltsÄ en signifikant ökad risk att drabbas av olika hjÀrt- kÀrlsjukdomar.

smör
Smör innehÄller mycket mÀttat fett som allmÀnt anses bidra till förhöjda vÀrden av det onda kolsterolet (LDL).

HDL Àr den andra typen av kolesterol som brukar kallas för det goda kolesterolet. Anledning Àr att forskare anser att HDL kolesterol istÀllet för att öka risken för hjÀrt- kÀrlsjukdomar faktiskt minskar din eller till och med förhindrar vissa typer av hjÀrt- kÀrlsjukdomar. HDL behövs för att kroppen skall kunna transportera kolesterol frÄn cellerna tillbaks till levern (dÀr till exempel kan brytas ner till andra Àmnen).

Triglycerider och MCT-olja

Triglycerider Àr en vanlig form av fett, faktiskt den vanligaste formen av fett i kroppen (och Àven i vÄr mat), finns i olika former bland annat medellÄngkedjiga triglycerider sÄ kallade MCT-olja. Triglycerider till sammans med andra kolesteroler bildar sÄ kallade blodfetter. Triglycerider i kroppen (och i blodet) kommer antingen frÄn maten vi Àter eller tillverkas av kroppen sjÀlv genom ombildning av olika komplexa sockerarter. NÀr vi Àter mer Àn vi behöver uppstÄr det ett kaloriöverskott. Detta överskott konverteras till triglycerider och lagras i vÄra fettceller. Kroppen kan vid ett senare tillfÀlle med energi underskott frigöra de i fettcellerna bundna triglycerider och förvandla dessa till energi. En speciell typ av triglycerid som har uppmÀrksammats i media under den senaste Ären Àr MCT-olja (eng. Medium-chain triglycerides), har bland annat framhÀvts som en huvudingrediens i bulletproof coffee (smörkaffe red. anm.) [https://www.mctolja.se/, https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-chain_triglyceride].

MCT-olja Àr en form av triglycerid (medellÄngkedjig).

Vilka kolesterolvÀrden Àr normala?

Forskare har pÄ olika sÀtt kommit fram till vilka nivÄer som Àr hÀlsosamma och vilka nivÄer som Àr direkt farliga. Det finns ingen vÀrldsomfattande standard för detta utan de exakta nivÄerna kan skilja sig nÄgot Ät mellan olika lÀnder. I stor Àr det dock relativt likvÀrdiga.

HÀlsosamma nivÄer rÀknas dÄ man har ett kolesterolvÀrde pÄ under 5mmol per liter.

OhÀlsosamma nivÄer delas in i tre huvudgrupper, lÄg förhöjning, mÄttlig förhöjning samt mycket hög förhöjning. Dessa nivÄer Àr för lÄg förhöjning mellan 5 och 6,5mmol per liter, för mÄttlig förhöjning mellan 6,5 och 7,8mmol per liter samt för mycket hög förhöjning 7,8mmol per liter och över.

Risker med höga kolesterolvÀrden

Personer som har ohÀlsosamt höga vÀrden av kolesterol har en förhöjd risk att drabbas av vissa specifika sjukdomar. Speciellt ökar risken att drabbas av hjÀrt- och kÀrlrelaterade sjukdomar.

Detta kan till exempel vara hjÀrtinfarkt, hjÀrtattack, stroke och kÀrlkramp för att nÀmna ett par av de vanligaste.

Orsaken till ovanstÄende sjukdomar Àr i samtliga fall vad som för kallades för Äderförkalkning och numera benÀmns som Äderförfettning. AlltsÄ avlagringar (sÄ kallat plack) av fett (kolesterol) pÄ blodkÀrlens innervÀggar. Dessa avlagringar kan sig sjÀlvt hindar ett adekvat blodflöde eller sÄ kan de lossna, sÀtta sig pÄ tvÀren och dÀrmed stoppa ett adekvat blodflöda. Stoppas blodet sÄ stoppas i sin tur den livsviktiga syretillförseln till kroppens muskler. Utan syre dör kroppens celler (muskler) med mycket allvarliga följder för den drabbade.

Mer information:

Symptom

Att identifiera höga vÀrden av kolesterol Àr inget som kan göras via en okulÀrbesiktning av vare sig patient eller lÀkare. Det betyder alltsÄ att det inte finns nÄgra speciella symptom som kan observeras utan provtagning. För att fastlÀgga patienten kolesterolvÀrden behövs ett blodprov.

Har de förhöjda kolesterolvÀrden redan orsakat Äderförfettning av signifikant grad kan i vissa fall patienten uppvisa symptom pÄ dÀr av orsakade hjÀrt- och kÀrlsjukdomar.

Orsaker till höga kolesterolvÀrden

Osakerna till höga vÀrden av kolesterol kan hÀrledas till tvÄ huvudgrupper var av den första gruppen Àr av livsstil orsakade, den andra gruppen Àr av medicinskt orsakade.

Livsstils orsaker

Maten vi Àter pÄverkar naturligtvis kroppen pÄ olika sÀtt, detta gÀller Àven i storgrad nivÄerna av kolesterol i blodet, det sÄ kallade blodfetterna. En vanlig missuppfattning Àr att mat som innehÄller höga nivÄer av kolesterol negativt pÄverkar (höjer) kroppens nivÄer av kolesterol. PÄ senare tid har forskare dock pÄvisat att det inte finns nÄgot samband mellan kroppens nivÄer av kolesterol och nivÄerna av kolesterol i maten som Àts. Tidigare varnades det till exempel för att Àta Àgg, Àgg innehÄller nÀmligen höga halter av just kolesterol. Dessa rön har alltsÄ numera omvÀrderats.

Ă€gg
Ägg ansĂ„gs tidigare bidra till förhöjda kolesterolvĂ€rden, numera Ă€r detta dock omstritt och allmĂ€nt anses Ă€gg ej lĂ€ngre vara farligt att förtĂ€ra (med tanke pĂ„ kolesterolvĂ€rdena).

Under ett par Är var det direkt livsfarligt att Àta Àgg. Docent Wridén hade med egna försök pÄ rÄttor visat att Àgg var skadligt. RÄttorn som tvingades Àta trettio Àgg om dagen eller mer mÄdde inte alls bra. En rÄtta dog. (Den tog livet av sig genom att hÀnga sig i svansen nÀr den sÄg docent Wridén komma gÄende i laboratoriet med ytterligare en stor korg Àgg.) NÄgot Är senare befanns Àgg vara ofarligt, om man bara skalade dem först.

MÀttade fetter anser dÀremot allmÀnt pÄverkar halterna av kolesterol i blodet. Ett allt för högt intag av mat med mycket mÀttade fetter kan dÀrför ge höga kolesterolvÀrden. Exempel pÄ mat som innehÄller mycket mÀttat fett Àr bland annat rött kött (fett), spÀck, kakor och grÀdde.

mattat-fett
GrÀdde innehÄller relativt mycket mÀttat fett vilket allmÀnt anses bidra till förhöjda vÀrden av kolesterol.

Motion och en aktiv livsstil spelar ocksÄ stor roll vad det gÀller kolesterolvÀrden. En person som ligger pÄ soffan mest hela dagarna och har ett stilla sittande jobb har generellt sÀtt signifikant högre vÀrden av det onda (HDL) kolesterolet Àn aktiva personer som regelbundet motionerar.

Motion och aktivitet Àr ocksÄ nÀra kopplat till övervikt och fetma. Personer som lider av övervikt och fetma har i större utstrÀckning högre nivÄer av HDL-kolesterol och lÀgre nivÄer av LDL-kolesterol.

Rökning Àr ytterligare en faktor som pÄverkar nivÄerna av kolesterol. Forskning har visat att rökning negativt kan pÄverka kroppen och ge högre kolesterolvÀrden (jÀmfört med vid icke-rökning). Alkoholkonsumtion kan ocksÄ pÄverka nivÄerna av kolesterol negativt (alltsÄ ge högre vÀrden).

Medicinska orsaker

Vissa typer av sjukdomar kan (oberoende av livsstilfaktorer) ge högre kolesterolvÀrden. Exempel pÄ dessa sjukdomar Àr:

  • diabetes
  • högt blodtryck
  • vissa typer av leversjukdomar
  • vissa typer av njursjukdomar

Omega-3 frÄn krillolja och fiskolja sÀnker kolesterolvÀrdet

Forskning har visat att ett ökat intag av omega-3 frÄn krillolja eller fiskolja kan ge sÀnkta kolesterolvÀrden.

Omega-3 Àr lÄngkedjiga fettsyror som finns i framför allt i djurriket. Denna typ av fett Àr ett sÄ kallat fleromÀttat fett, var av det viktigaste Àr, som just nÀmnts, omega-3 och din kanske mindre kÀnda kusinen omega-6. Till exempel i fet fisk (fiskolja frÄn fisk) och skaldjur (kriloljal frÄn krill), i mindre mÀngd Àven i mager fisk. Omega -3 finns dock Àven i livsmedel frÄn djurriken, men forskningen visar att denna typ av omega-3 antagligen Àr mindre effektiv nÀr det gÀller att sÀnka vÀrden av kolesterol. Största koncentrationen finns i feta livsmedel frÄn djurriket.

Forsking har visat att till exempel rapsolja (som innehÄller Omega-3) kan ge en kolesterolsÀnkande effekt
Forsking har visat att till exempel rapsolja (som innehÄller Omega-3) kan ge en kolesterolsÀnkande effekt

Effekten av ett ökat intag av dessa typer av fettsyror har tvÄ effekter. Dels sÄ sÀnks nivÄerna av LDL, alltsÄ det onda kolesterolet. Dels sÄ höjs nivÄerna av HDL, alltsÄ det goda kolesterolet. VÀrdet av totalkolesterol blir alltsÄ bÀttre.

I övrigt sÄ pÄverkar denna typ av fett kroppen pÄ olika sÀtt.

krillolja
Krillolja innehÄller stora mÀngder lÀtt absorberad omega 3.

Utöver att vara kolesterolsÀnkande finns flera andra hÀlsofördelar dokumenterade. Detta kopplat till att ingen har kunnat visa pÄ nÄgra allvarliga eller ens lindra biverkningar gör omega-3 till ett kosttillskott, t.ex. fiskolja, fiskleverolja eller krillolja, som kan rekommenderas utan allt för stor eftertanke. Popularitet har ökat under senare delen av 2000-talet, och det finns ett flertal olika tillverkar av dessa kosttillskott. FrÀmsta formen av kosttillskott med omega-3 Àr antagligen fiskolja, krillolja samt fiskleverolja. Andra former Àr krillolja, sÀlolja och linfröolja. Efter som omega-3 frÀmst finns att finna i djurriket Àr alternativet för vegetarianer och veganer begrÀnsat till framför allt linfröolja och algprodukter. Fisk (fiskolja) och skaldjursallergiker (krillolja) bör se upp och vÀlja ett vegetariskt alternativ.

Referenser:

Alfred Lundin M.D, Ph.D., skriver och forskar kring hÀlsoeffekter av omega 3. Huvudsakliga forskningsomrÄden Àr kliniska studier av miljögifter olika typer av krillolja och fiskolja. Samt utvÀrdering av hÀlsoeffekter av omega 3-fettsyror. Alfred Lundin, Edeby 29, 610 53 ENSTABERGA, (0158-2298382), web.

Specifika exempel pÄ vegetariska typer av omega-3 Àr olika typer av alger som innehÄller bÄde DHA och EPA. Matfetter av olika typer framförallt gjorda pÄ raps (rapsolja). Det kanske vanligast omega-3 tillskottet i hÀlsohandeln kommer frÄn lin, mer specifikt frÄn linfröolja.

Mindre mÀngder omega-3 finns och i valnötter och i vissa andra nötter.

Diverse

Zack föddes den andra januari efter tvÄ vita schÀfer förÀldrar. Hans mamma Àr en vÀldigt social och öppen tik som parades med en arbetsam herre. DÄ stamtavlan var mycket intressant och jag hade en bra fodervÀrd som stÀllde upp, tvekade jag inte utan chansade pÄ en valp, och hitentills har jag verkligen inte Ängrat det.

Om Zack

DÄ Zack Àr född efter tvÄ oreggade schÀfrar, betydde det att han fick mönstras nÀr han hade Äldern inne. SÄ det var vÀldigt nervöst den 11 juli 2008, nÀr vi for upp till TvÄÄker för att trÀffa Benny Blid och Nils Molin. Men nervositeten tog snabbt slut nÀr man fick ett ja =)
Zack Àr en vÀldigt lugn herre. PÄminner mycket om tjuren ferdinand.

Han Àr vÀldigt social, och kelsjuk, har ett bra bett och en tydlig av/pÄ knapp. StÀller upp pÄ allt med en enorm glÀdje.

  • Zack Ă€r lĂ„nghĂ„rig, bra pigmenterad, och nĂ„got gul i pĂ€lsen.
  • Zack finns tillgĂ€nglig för avel.
  • Zack bor med en katt och tre barn i familjen.

P1050803

Om Jessy

Efter att ha blivit stoppad av en vulkan, nÀra nog en pilotstrrejk, sÄ Àr hon nu Àntligen hÀr i Sverige hos mig. Direkt hon mötte mina andra tvÄ sÄ blidde hon en i flocken, inga tvivel om det.

Jessy kommer frÄn Australien och det mÀrks att djurlivet inte Àr detsamma dÀr som hÀr. KrÄkor, skator och igelkottar Àr djur som Àr vÀldigt intressanta för henne. Enormt nyfiken ska hon undersöka allt som Àr nytt. I början var hon lite försiktigare men nu börjar hon visa sitt rÀtta ja igen. Hon Àr vÀldigt lÀttlÀrd och enormt lÀtt att ha att göra med.

Vi har Äkt buss och tÄg utan problem. Kopplar av direkt och lÀgger sig till ro, lÄter sig inte pÄverkas av varken andra djur eller mÀnniskor.

Tusen tack Ange för min lilla stjÀrna

Behandling av höga kolesterolvÀrden

Behandling kan liksom orsakerna delas in i tvÄ huvudgrupper. Dels livsstilsförÀndringar och dels behandling med olika typer av lÀkemedel.

Livsstil förÀndring sÄ som bÀttre mat och mer motion kan signifikant pÄverka nivÄerna av kolesterol i blodet och Àr synnerliggen effektiva. Detta bygger sÄklart pÄ att patienten följer rÄden och Àr villig att göra Àndring i sina matvanor och att motionsvanor. NÄgot som kanske inta alltid Àr sÄ lÀtt som det lÄter. Detta typ av behandling Àr vad man alltid i första hand strÀvar efter, endast om denna typ av behandling ej ger en önskade effekten sÄ kan man övervÀga att sÀtta in nÄgon form av lÀkemedel för att fÄ ner det skadligt höga nivÄrena av kolesterol till mer hÀlsosamma nivÄer.

becel
Becel proactive Ă€r ett vegetabiliskt matfett med tillförda vĂ€xtsteroler – enligt deras egen reklam ska konsumtion av becel sĂ€nka kolesterolvĂ€rdet.

FrÄgor angÄende denna sida kan skicka till oss; kontaktuppgifter hÀr.

Det finns flera olika typer av lĂ€kemedel för behandling av höga kolsterolvĂ€rden. Den största gruppen av lĂ€kemedel kallas för statiner. Av statinerna Ă€r nĂ„gra av de vanligaste lĂ€kemedlen simvastatin, atorvastatin, lovastatin och rosuvastatin. Dessa typer av lĂ€kemedel kallas ocksĂ„ för HMG-CoA reduktashĂ€mmare och tillhör vĂ€rlden mest sĂ„lda lĂ€kemedel idag. Jag behöver vĂ€l knappast pĂ„peka att för att vara ett av vĂ€rlden mest sĂ„lda lĂ€kemedel sĂ„ betyder det ocksĂ„ att höga nivĂ„er av kolesterol Ă€r en av vĂ€rlden vanligaste ”sjukdomar”.

Referenser: